Betaling

U bepaalt zelf hoe u wilt betalen. Kruis de wijze van betalen aan. De prijzen zijn inclusief BTW en blijven geldig tot het verschijnen van de volgende catalogus. Deze voorwaarden zijn alleen geldig in Nederland. Ulla Popken C.V. behoudt zich het recht voor bij betaling per acceptgirokaart de maximum bestelwaarde te beperken. Bij betaling per creditcard is er geen maximum bestelwaarde.
 


Per creditcard (alleen mastercard/visa)

Gemakkelijk betalen o.v.v. uw naam, geboortedatum, kaartnummer, cvc-code (de laatste 3 cijfers van het nummer op de handtekeningstrip), vervaldatum en de naam die op de kaart vermeld staat. Zodra uw pakketje bij ons het magazijn verlaat wordt met uw credietinstituut afgerekend. Retourzendingen worden door ons aan uw credietinstituut gecrediteerd.
 


Cadeaubonkortingen

Cadeaubonkortingen zijn gebonden aan een minimum omzet. Het inwisselen van een cadeaubonkorting wordt achteraf ongedaan gemaakt, wanneer de minimum omzet na terugzending van artikelen lager is. Een cadeaubonkorting kan slechts één keer worden ingewisseld en de geldigheid van een actie is exact vastgelegd. Cadeaubonkortingen gelden ook voor gereduceerde artikelen, uitsluitend voor beschikbare artikelen en kunnen niet met andere kortingen of voordeelacties worden gecombineerd. Een latere verrekening van de cadeaubonkorting alsmede een uitbetaling in contant geld of overschrijving op uw bankrekening is niet mogelijk. Cadeaubonkortingen gelden niet voor het kopen van cadeaubonnen.
 


Betaling per PayPal

U dient zich van tevoren bij PayPal te registreren. Zodra uw pakket ons magazijn verlaat, wordt met PayPal afgerekend en het bedrag wordt door PayPal van uw rekening geïnd. Retourzendingen worden door ons aan uw PayPal account gecrediteerd. Er ontstaan geen extra kosten voor u en er is geen maximum bestelwaarde. Ga voor meer informatie over de betalingsmethode naar: https://www.ideal.nl/
 


Overschrijving*

Het totaalbedrag, verminderd met evt. retouren, dient u 14 dagen na ontvangst van de artikelen betalen. Vermeld vooral uw geboortedatum en telefoonnummer bij de bestelling (alleen voor intern gebruik).

Indien u in gebreke blijft bij het betalen van een openstaand saldo is Ulla Popken gerechtigd, het saldo te verhogen met buitengerechtelijke kosten, gesteld op 15% van het uitstaande saldo, alsmede met een bedrag van ca. 25 € aan administratiekosten. Daarnaast brengt Ulla Popken per verstuurde brief aanmaningskosten in rekening en komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die zowel met de minnelijke als de gerechtelijke incassering verband houden, volledig ten koste van de klant. Onze bankverbinding:

Ulla Popken C.V.
ING
Rekeningnummer: 6990874

Ulla Popken C.V.
IBAN: NL18 INGB 0006 9908 74
BIC: INGBNL2A

Ulla Popken behoudt zich het recht voor niet of tegen vooruitbetaling te leveren.

(*indien credietwaardig)