sluiten

Leveringsvoorwaarden

 

Betaling

U bepaalt zelf hoe u wilt betalen. Kruis de wijze van betalen aan. De prijzen zijn inclusief BTW en blijven geldig tot het verschijnen van de volgende catalogus. Deze voorwaarden zijn alleen geldig in Nederland. Ulla Popken C.V. behoudt zich het recht voor bij betaling per acceptgirokaart de maximum bestelwaarde te beperken.

Levertijd

Normaal gesproken leveren wij uw bestelling binnen 5 à 10 dagen. Artikelen die van een levertermijn zijn voorzien, worden op het aangegeven tijdstip aan ons geleverd. Deze artikelen zijn helaas niet meteen leverbaar. Bij vertraging zullen wij u per ommegaande informeren.

Nalevering

De afdeling inkoop streeft ernaar het niet leverbare en met "nalevering" gemarkeerde artikel opnieuw bij de fabrikant te bestellen. Mochten wij het opnieuw kunnen bestellen, kunt u rekenen met een levertijd van 2-3 weken. Mochten wij het artikel niet meer kunen leveren, ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

Per creditcard

Gemakkelijk betalen o.v.v. uw naam, geboortedatum, kaartnummer, cvc-code (de laatste 3 cijfers van het nummer op de handtekeningstrip), vervaldatum en de naam van de kaarthouder. Zodra uw pakje bij ons het magazijn verlaat wordt met uw credietinstituut afgerekend. Retourzendingen worden door ons aan uw credietinstituut gecrediteerd.

De levering

Uw bestelling wordt door PostNL bezorgd. Behoudens overmacht levert Ulla Popken de pakjes binnen 7 a 10 dagen na ontvangst van de bestelling.

Afwijkend leveradres

Wij leveren ook aan een afwijkend leveradres (bijvoorbeeld het adres waar u werkt).

Acceptgiro*

Het totaalbedrag, verminderd met evt. retouren, moet u 14 dagen na ontvangst van de artikelen betalen d.m.v. de bijgevoegde acceptgirokaart. Vermeld vooral uw geboortedatum en telefoonnummer (alleen voor intern gebruik). Indien u in gebreke blijft met het betalen van een openstaand saldo is Ulla Popken gerechtigd, het saldo te verhogen met buitengerechtelijke kosten, gesteld op 15% van het uitstaande saldo, alsmede met een bedrag van ca. 25 € aan adminstratiekosten. Daarnaast brengt Ulla Popken per verstuurde brief aanmaningskosten in rekening . Daarnaast komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die zowel met de minnelijke als de gerechtelijke incassering verband houden, volledig ten koste van de klant. Onze bankverbinding:

Ulla Popken C.V.
ING
Rekeningnummer: 6990874

Ulla Popken C.V.
IBAN: NL18 INGB 0006 9908 74
BIC: NGBNL2A
Ulla Popken behoudt zich het recht voor desgevraagd met opgaaf van redenen niet of tegen vooruitbetaling te leveren.

(*indien credietwaardig)