sluiten

Verkoopvoorwaarden Ulla Popken C.V.

 

Onze service

U bestelt zonder risico, want Ulla Popken garandeert u een volledig recht van teruggave binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen. Binnen deze termijn kunt u alles wat u niet bevalt terugsturen of ruilen . U betaalt in dit geval alleen de bijdrage in de bezorgkosten.

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de betalings- en leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Ulla Popken behoudt zich het recht voor om de nodige inlichtingen in te winnen ter beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant.

De levering

Onmiddellijk beschikbare artikelen leveren we doorgaans binnen 3-5 werkdagen na het binnenkomen van de volledige en correcte bestelling. De voor het gewenste artikel geldende levertijd tonen we u steeds direct aan het betreffende artikel. Zo ziet u in één oogopslag, wanneer u de levering kunt verwachten.

De levering kan vertraging oplopen, wanneer er tussen bestelling en levering een zon- of feestdag ligt. Voor het geval dat uw bestelling niet beschikbare artikelen bevat, kan het verzenden op een later tijdstip plaatsvinden. Voor het verminderen van de milieubelasting pakken we zogenaamde gedeeltelijke leveringen indien mogelijk in één pakket samen.
Dit kan leiden tot vertraging van leveringen. Mocht u deze procedure voor uw bestelling niet wensen, neem dan contact op met onze klantenservice:

Tel. 0800-0 201 422

Fax. 0800-0 201 421

E-Mail: Service@ullapopken.nl

Voor artikelen uit de vooruitblik op onze collectie gelden andere levertijden. Deze kunt u vinden in de tekstinformatie op de gedetailleerde pagina van het artikel.

Afwijkend leveradres

Wij leveren ook aan een afwijkend leveradres (bijvoorbeeld het adres waar u werkt).

Betaling

U bepaalt zelf hoe u wilt betalen. Kruis de wijze van betalen aan. De prijzen zijn inclusief BTW en blijven geldig tot het verschijnen van de volgende catalogus. Deze voorwaarden zijn alleen geldig in Nederland. Ulla Popken C.V. behoudt zich het recht voor bij betaling per acceptgirokaart de maximum bestelwaarde te beperken. Bij betaling per creditcard is er geen maximum bestelwaarde.

Per creditcard (alleen mastercard/visa)

Gemakkelijk betalen o.v.v. uw naam, geboortedatum, kaartnummer, cvc-code (de laatste 3 cijfers van het nummer op de handtekeningstrip), vervaldatum en de naam die op de kaart vermeld staat. Zodra uw pakketje bij ons het magazijn verlaat wordt met uw credietinstituut afgerekend. Retourzendingen worden door ons aan uw credietinstituut gecrediteerd.

Cadeaubonkortingen

Cadeaubonkortingen zijn gebonden aan een minimum omzet. Het inwisselen van een cadeaubonkorting wordt achteraf ongedaan gemaakt, wanneer de minimum omzet na terugzending van artikelen lager is. Een cadeaubonkorting kan slechts één keer worden ingewisseld en de geldigheid van een actie is exact vastgelegd. Cadeaubonkortingen gelden ook voor gereduceerde artikelen, uitsluitend voor beschikbare artikelen en kunnen niet met andere kortingen of voordeelacties worden gecombineerd. Een latere verrekening van de cadeaubonkorting alsmede een uitbetaling in contant geld of overschrijving op uw bankrekening is niet mogelijk. Cadeaubonkortingen gelden niet voor het kopen van cadeaubonnen.

Acceptgiro*

Het totaalbedrag, verminderd met evt. retouren, dient u 14 dagen na ontvangst van de artikelen betalen d.m.v. de bijgevoegde acceptgirokaart. Vermeld vooral uw geboortedatum en telefoonnummer bij de bestelling (alleen voor intern gebruik). Indien u in gebreke blijft bij het betalen van een openstaand saldo is Ulla Popken gerechtigd, het saldo te verhogen met buitengerechtelijke kosten, gesteld op 15% van het uitstaande saldo, alsmede met een bedrag van ca. 25 € aan administratiekosten. Daarnaast brengt Ulla Popken per verstuurde brief aanmaningskosten in rekening en komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die zowel met de minnelijke als de gerechtelijke incassering verband houden, volledig ten koste van de klant. Onze bankverbinding:

Ulla Popken C.V.
ING
Rekeningnummer: 6990874

Ulla Popken C.V.
IBAN: NL18 INGB 0006 9908 74
RCS Strasbourg
BIC: INGBNL2A

Ulla Popken behoudt zich het recht voor niet of tegen vooruitbetaling te leveren.

(*indien credietwaardig)

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Ulla Popken C.V. – Antwoordnummer 5038 – 3000 VB Rotterdam, Tel.: 0800-0 201 422 · Fax: 0800-0 201 421 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping op www.ullapopken.nl/retourbeleid, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft mede-gedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Bezorgkosten

De bezorgkosten bedragen €4,95. Als een bestelling in meerdere leveringen plaatsvindt betaald Ulla Popken de extra kosten. Bij een verhuizing bent u als klant verplicht Ulla Popken hiervan direct op de hoogte te stellen. Al uw gegevens die Ulla Popken nodig heeft, worden door ons opgeslagen en natuurlijk uiterst discreet behandeld.

Kosten ruilen

De bezorgkosten voor de retourbestelling zijn voor uw eigen rekening.

Voor de gevolgen van zet- en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Impressum:

Ulla Popken C.V.
Ginnekenstraat 141
NL-4811 JG BREDA

Tel.: 0800-0 201 422
Fax: 0800-0 201 421

Email: Service@ullapopken.nl

Kvk Gooi- en Eemland, nummer 320.644.74
B.T.W.-nummer NL 804 721 49 B01
Directie:Thomas Schneider, Ralf Keller

Alle gegevens, teksten en foto s zijn eigendom van Ulla Popken C.V. Deze gegevens mogen alleen met toestemming van Ulla Popken gebruikt worden.


Juridische mededeling

De Europese Commissie heeft een forum voor online-geschillenbeslechting, te vinden onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht en niet bereid aan een geschillenprocedure voor een geschillencommissie deel te nemen.